Wat is bewustzijn?

wat is bewustzijn

Wat is bewustzijn? Een vraag bestaande uit drie woorden met een antwoord dat eigenlijk niet zomaar te geven is. Het is iets waar geen goede definitie van is, omdat wetenschappers het gewoonweg zelf niet exact weten. Het is dus ook niet in het brein te lokaliseren.

Ik ga wel proberen om een antwoord te geven op de vraag. Het antwoord is dus ook mijn interpretatie.

Als je bijvoorbeeld flauwvalt dan zegt men dat jij je bewustzijn verliest. Maar is er ook niet een ander soort bewustzijn? Een bewustzijn dat in je onderbewustzijn aanwezig is? Dat klinkt misschien wat tegenstrijdig, maar ook als je bent flauwgevallen, gaat je hartslag, bloedsomloop, ademhaling, etc. gewoon door. Dat wordt door iets gestuurd. Iets dat actief blijft ook als jij bent flauwgevallen of slaapt. Toen de kinderen nog wat kleiner waren, stonden ze soms midden in de nacht ineens naast mijn bed. Ik had ze niet (bewust) gehoord, maar iets in mij maakte mij toch wakker. Of dat gevoel dat je weet dat er iemand naar je kijkt.

Wat is bewustzijn dan?

Naast je bewustzijn (consciousness) heb je ook gewaarwording (awareness). Vroeger had ik een paard die stond bij een man op zijn boerderij. Deze man had het altijd over ‘je gewaar worden’, ik vond dat zo ouderwets klinken. Toch zijn ze in mijn beleving verschillend.

Bij gewaarwording, word jij je ‘gewaar’ van je omgeving. Dit is dus meer ‘bewust zijn’, ofwel bewustwording. Het heeft een meer actief component in zich. Jij ‘doet’ iets. Je bewustzijn is meer dat je hier aanwezig bent (dus niet flauwgevallen of in slaap), het gaat dus meer over een soort van staat. Het weten dat je bestaat.

Beide termen geven misschien nog geen bevredigend antwoord op de vraag ‘wat is bewustzijn?’

Ik denk namelijk dat er nog een overkoepelend bewustzijn is. Een veld dat bestaat uit bewustzijn en waar we allemaal onderdeel van zijn. Dit  stroomt door ons allemaal heen, sterker nog, wij zijn dit bewustzijn. Maar wij als individu kunnen deze wereld wel anders interpreteren, namelijk op basis van wie we zijn (ons zelfbewustzijn). Het is dit zelfbewustzijn en ons ego die ons doen geloven dat we afgescheiden zijn van elkaar, maar eigenlijk zijn we allemaal onderdeel van het hogere bewustzijn (of je hogere ik/zelf, het kosmisch bewustzijn, of het collectief bewustzijn).

Eerst ga ik je kort meenemen in de wet van het mentalisme.

De Wet van Mentalisme.

Alles om ons heen, en wij natuurlijk ook, bestaat uit energie. Wij vertalen in ons brein deze energie naar wat wij waarnemen als onze fysieke realiteit. Ons brein geeft invulling aan wat we zien om ons heen. De wereld zoals jij die ervaart is niets meer dan een constructie in je hoofd.

Als we iets iets willen creëren hier in de fysieke werkelijkheid, dan gaat dit altijd vooraf aan een mentaal proces, ofwel onze gedachten. Onze gedachten zijn als het ware de generator voor het creëren hier in de fysieke werkelijkheid.

Bijvoorbeeld, als ik een blog ga schrijven, denk ik eerst na over het onderwerp en de opbouw en vervolgens handel ik pas. Mijn handelen komt voort uit mijn gedachten. De blog is een mentaal proces, een gedachte die bestaat in mijn hoofd (of misschien niet eens ín mijn hoofd) en is in mijn beleving afkomstig van dat overkoepelende veld van bewustzijn. Als je openstaat om te ontvangen, dan lijkt het alsof er iets door jouw heen wil stromen. Ik ben ervan overtuig dat iedereen zo zijn ‘eigen lijntje’ heeft waardoor hij of zij ontvangt, mits je openstaat om te ontvangen natuurlijk.

Volgens de Kybalion is het universum op dezelfde manier ontstaan, namelijk door een gedachte. Het Al (dat veld aan bewustzijn) heeft het universum in creatie “gedacht”. Wat als jij niet meer bent dat een vorm van dit bewustzijn die iets wil ervaren? Wat als iedereen dus een vorm is van dit bewustzijn en iets anders wil ervaren? Net als de film Avatar, waarin het personage bestuurd wordt door iets van buitenaf, maar het zelf niet in de gaten heeft. Eigenlijk zijn we allemaal onderdeel van dit veld, dus in de kern zijn we allemaal één.

Hoe zie jij bewustzijn?

 

Delen:

meer zoals dit:

human design

Download mijn gratis ebook ‘Wat is Human Design?

Hoe fijn zou het zijn om een soort van handleiding voor het leven te hebben?