Inzicht in je mindset

Les 6

In de eerste paar lessen hebben we in kaart gebracht wat jou uniek maakt. Dit is belangrijk omdat je pas kunt weten wat je echt wilt, als je weet wie je bent.

We gaan niet zoeken naar wat er mis is met je (want er is niets mis), maar ik ga je alvast een tipje van de sluier oplichten dat je zoveel meer controle hebt over je leven dan dat je in eerste instantie misschien denkt. In een 1-op-1 traject gaan we hier veel dieper op in.

In deze les staan we stil bij je keuzes, doelen en je mindset, ofwel je manier van denken. Je mindset speelt een belangrijke rol in de keuzes die je maakt en je persoonlijke ontwikkeling.

Aan de hand van voorbeelden laat ik je zien dat er verschil is in de mindset (ja, het is er meer dan 1) die je kunt hebben en welke invloed dit heeft op succes.

In het 1-op-1 traject gaan we hier nog dieper op in en leer ik je hoe je richting kunt geven aan je innerlijke criticus. Je weet wel, dat stemmetje in je hoofd dat je iedere keer hoort en zegt dat je het toch niet kunt, of zich afvraagt wie er nu op jou zit te wachten of zelfs dat je wel heel slecht bezig bent nu je die zak chips leeg eet.

Automatische piloot

Gedurende je leven kom je voor veel keuzes te staan. Simpele keuzes zoals of je vandaag met de fiets of auto naar je werk gaat, maar ook moeilijke keuzes die misschien innerlijke tweestrijd hebben opgeleverd, zoals een relatie die je misschien wilde beëindigen. Zelfs de keuze of je kritiek van een ander je laat raken of niet.

Ik heb ergens gedurende de weg de overtuiging gekregen (ervoor gekozen) dat kritiek iets over mij als persoon zegt. Mijn man daarentegen heeft dat weer niet. Wat je ook kiest, alles heeft gevolgen. 

Alles wat je nu bent, is de optelsom van al die keuzes die je tot op dit moment hebt gemaakt. Alles wat je geworden bent, is het resultaat van de gedachten die je had. Boeddha zei het al ‘Alles wat we zijn, is het gevolg van wat we hebben gedacht’. Je grenzen worden bepaald door de afspraak die je met jezelf hebt gemaakt over wat wel en niet kan. Hoe zou het zijn als deze grenzen er niet meer zouden zijn?

Vaak ben je je er niet eens bewust meer van dat je zoveel keuzes hebt. Veel dingen gaan op de automatische piloot. Het lijkt wel of je niet aanwezig bent in je eigen leven. Je bent met je lichaam hier en met je hoofd ergens anders. Je herkent dat vast wel. Je bent onderweg naar een afspraak en ‘ineens’ ben je er. Je hebt de weg ernaar toe niet eens bewust meegemaakt.

Dit weg dwalen met je gedachten gebeurt vanzelf. Hier kies je niet bewust voor. Onze gedachten en ook emoties worden uitgelokt door onze dagelijkse ervaringen. Veel van onze keuzes en gedragingen vinden dus automatisch plaats. We zijn als het ware geprogrammeerd en reageren vanuit een eerste impuls. Dit onbewuste proces heeft vele benamingen zoals mindset, denkstijlen, geconditioneerd gedrag of automatische piloot. 

Hoe je emotioneel omgaat met een bepaalde situatie is dus vaak onbewust. Deze emotionele reacties gaan allemaal automatisch. Je kiest er niet voor om in bepaalde situaties meteen te ontploffen, maar het overkomt je als het ware. Dit komt omdat je hersenen onbewust de snelste weg nemen. Dat is de manier die ze altijd genomen hebben en als een soort van snelweg is opgeslagen.

Om je mindset te veranderen, dien je je eerst bewust te worden van je mindset. 
Maar welke soorten mindset zijn er eigenlijk? Laten we eerst eens dieper op de term mindset ingaan.

Mindset

De term mindset staat voor de manier waarop we denken over onszelf en in het bijzonder over onze intelligentie en kwaliteiten.

De Amerikaanse psychologe Carol Dweck deed onderzoek naar mindset. Ze ontdekte dat niet alleen onze talenten en vaardigheden zorgen voor succes, maar succes hangt ook af van onze mindset. Volgens haar is het beter om te focussen op processen in plaats van op resultaten. Hier komt het type mindset wat je hebt om de hoek kijken.

Er zijn twee mindsets, aldus Dweck, namelijk: de statische (fixed) mindset en de op groei gerichte (growth) mindset.

  • Bij de statische mindset heerst het idee dat mensen bepaalde mogelijkheden hebben en dat deze vastliggen. Je denkt dat talenten en intelligentie zijn aangeboren en dus vaststaan. Succes is een teken dat iemand talent heeft voor iets. Bij een statische mindset lever je minder inspanning om je doel te bereiken, want je gelooft er heilig in dat je je nergens voor hoeft in te zetten als je talent hebt.
  • De op groei gerichte mindset werkt anders. Het hebben van deze mindset betekent dat je gelooft dat je kunt groeien en jezelf kunt ontwikkelen door je best te doen en veel te oefenen. Inspanning en effectieve leerstrategieën zijn voorwaarden om beter te worden.

In onderstaand overzicht is dit weergegeven.

In de op groei gerichte mindset geloof je erin dat je kunt groeien en dat je jezelf kunt ontwikkelen. Hier focus je dus vooral op het proces en niet zozeer op het resultaat. Het goede nieuws is dat je een op groei gerichte mindset kunt ontwikkelen. Als je dit beseft, besef je misschien ook wel dat er veel meer mogelijk is dan dat je in eerste instantie dacht. Misschien lijkt die droom nu ineens veel dichterbij dan je dacht.

Laten we nu eens gaan kijken hoe we deze op groei gerichte mindset kunnen ontwikkelen. Eerst wat vragen om over na te denken. Ze komen later in de vorm van opdrachten terug, maar laat ze alvast op je inwerken

  • Wat zou jij graag willen ontwikkelen?
  • Wat zijn je doelen?
  • Wat is jouw missie?
  • Wat wil jij allemaal bereiken in je leven?

Je missie (of richting) in het leven bepalen

Ik denk dat ik voor (bijna) iedereen spreek als ik zeg dat we allemaal het beste uit onszelf willen halen. Maar om dat te kunnen doen, moeten we eerst weten waar we heen willen. Zonder missie is het lastig om richting te geven aan je leven en keuzes te maken. 

Iedereen heeft een missie. Iedereen is hier op aarde met een rede. Dit kan zijn in de vorm van een Life Success Coach zoals o.a. Tony Robbins of Oprah Winfrey, maar dit kan ook zijn ‘het verzorgen van mensen’ of ‘iets creëren waarmee je mensen een goed gevoel geeft’, of … Heb je jouw missie al gevonden?

Je missie heeft veelal te maken met de talenten die je hebt. Jouw unieke gave of bijzonder talent die je aan anderen kan geven. Waarmee jij écht het verschil kan maken. Iedereen heeft iets dat hij beter kan dan wie dan ook in de wereld.

Diep van binnen weet je misschien al wel wat je echt wilt, maar denk je dat dit niet mogelijk is. Je missie is iets wat je in je hart voelt en heeft niets te maken met geld, status of wat dan ook. Probeer er niet te krampachtig naar op zoek te gaan. Zie het als een reis. Vaak komt deze missie dan vanzelf aan de oppervlakte. Omdat je dan uit je hoofd en in je hart zit. 

De meeste mensen die ik spreek, willen het allerliefst voor zichzelf beginnen, een lieve zorgzame en begripvolle partner, een gezond lijf (en maatje 36 of sixpack) en een sociaal leven. Dit zijn meer doelen die je nastreeft, maar het is vaak niet je missie. 

Je missie is waarom je hier op aarde bent. Je doelen bepaal je om je missie te bereiken. Doelen kun je op verschillende fronten hebben. Wat zou je echt graag willen bereiken? Maak dit zo concreet mogelijk.

Michael Pilarczyk geeft in zijn boek Master your Mindset aan dat doelen gericht kunnen zijn op:

  • Persoonlijke Ontwikkeling (wie wil je zijn)
  • Ervaringen (wat wil je ontdekken, meemaken)
  • Financieel (hoeveel wil je verdienen, wat wil je bezitten)
  • Materialistisch (wat wil je graag hebben)

Om gericht aan jezelf te kunnen werken moet je uiteraard wel weten waar je naartoe gaat. Hoe je er komt is nog niet van belang. Je kunt het zien als een bestemming. Als je weet waar je heen wilt, kun je je gps zo programmeren om daar zo efficiënt mogelijk te komen. Gedurende de weg naar je bestemming kom je voor verschillende keuzes te staan. Bijvoorbeeld een wegafsluiting waardoor je een andere weg in moet slaan. Dit lijkt dan een tegenvaller, maar uiteindelijk nog steeds de meest efficiënte weg om je bestemming te bereiken.

Toen ik op de basisschool als studieadvies mavo kreeg, wist ik al dat dit (voor mij) niet ‘goed genoeg’ was. Dat wilde ik niet. Ik wilde hoe dan ook het maximale uit mezelf halen. Mijn missie is dat ik mezelf wil ontwikkelen tot mijn volledige potentieel en deze kennis en ervaringen wil ik met zoveel mogelijk mensen delen.
Mijn overtuiging was dat dit alleen kon als ik naar de universiteit ging. Ik ben, tegen het advies in, naar de havo gegaan. Na het behalen van mijn diploma, ben ik een hbo-opleiding gaan volgen om vervolgens in 2006 af te studeren aan de Universiteit van Tilburg.

Maar het beste voorbeeld is misschien wel van mijn man.
Tijdens mijn periode op de universiteit leerde ik mijn man kennen. Toen al vertelde hij dat een van zijn doelen is dat hij ‘later’ op tv zou komen. Ik denk dat er veel mensen zijn die in hun jonge jaren de ambitie hadden op tv te komen of om bekend te worden maar mijn man zei altijd ‘let maar op het gaat me lukken.’ Nu, 15 jaar, later is hij journalist en komt met enige regelmaat op de landelijke tv. Hij heeft een doel en alle keuzes die hij maakt, maakt hij met dat doel voor ogen. Daarbij laat hij zich niet uit het veld slaan en geeft niet op bij tegenslag. Hij probeert het dan op een andere manier.

Grit

Zolang ik mijn man ken heeft hij al een bepaald doel op werkgebied voor ogen en is hij vastberaden om zijn doel te halen. Wat ik bij mijn man terugzie is wat de psychologe Angela Lee Duckworth grit noemt. In 2015 verscheen het boek Grit van Angela Lee Duckworth, waarin ze de theorie van Carol Dweck onderschrijft, maar ze gaat hierin zelfs een stuk verder. De psychologe vroeg zich af hoe het komt dat mensen met een hoog IQ lang niet altijd succesvol zijn en mensen met een lager IQ soms zeer succesvol zijn. Uit onderzoek bleek dat Grit de doorslaggevende factor is. Grit is je passie en volharding die je laat zien bij het bereiken van je doel.

Het goede nieuws is dat je zelf grit kunt ontwikkelen. Op dit moment zijn wetenschappers nog op zoek naar diverse manieren om je grit te verbeteren, maar ze hebben al wel ontdekt dat, naast het stellen van doelen, je mindset daar dus een rol in speelt.

Het is juist de op groei gerichte mindset die een positieve bijdrage kan leveren op de ontwikkeling van grit, aldus Duckworth. Deze mindset zorgt ervoor dat je een uitdaging ziet om te groeien, want van je fouten leer je juist.

Wellicht heb je er nog nooit zo naar gekeken maar er is dus wel degelijk een verschil tussen de manieren van denken tussen mensen. Welke mindset overheerst er bij jou? En helpt deze mindset je te komen waar je wilt komen.

Mindsets maken een belangrijk deel van je persoonlijkheid uit, maar ze zijn dus te veranderen. Als je je bewust bent van je mindset kun je ervoor zorgen dat je anders reageert of denkt. In het werkboek gaan we hiermee aan de slag.

Je dient ingelogd te zijn om de inhoud te zien.

Inloggen